Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

www.fogjunkossze.hu weboldal

Jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárulok, hogy az Adatkezelők a jelen nyilatkozatban meghatározott adataimat, a jelen nyilatkozatban meghatározott módon és feltételekkel kezeljék.

 1. Az Adatkezelő(k) adatai
  név: CyClick Kft.
  székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 17-21. -1. em. 13.
  cégjegyzékszám: 01-09-338119
  adószám: 24128337-2-41
  e-mail címe: info@cyclick.hu
  telefonszám: +36 1 920 6220
   
 2. A kezelt adatok köre
 • Név (Cég esetén kapcsolattartó neve)
 • Telefonszám
 • Email cím​
 • Cím
 1. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelők által üzemeltetett www.fogjunkosszeh.hu weboldal célja, hogy a magánszemélyektől vagy jogi személyektől érkező felajánlásokat összegyűjtse, a felajánlókat és a támogatókat a támogatások megvalósulása érdekében összekösse. A felajánlások teljesítéséhez szükséges a felajánló (a továbbiakban: Érintett) jelen nyilatkozatban meghatározott adatainak kezelése.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az érintett adatai a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetőek. Visszavonás hiányában az adatok a www.fogjunkossze.hu weboldalon működő felajánló rendszerben lebonyolított együttműködés lezárásáig kezelhetőek.

 1. Az adatkezelés módja:

Elektronikusan, az Adatkezelők tulajdonában lévő szerveren.

 1. Adatkezelés, az adatok tárolásának helye:

1037 Budapest, Bokor utca 17-21. -1. em. 13.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont), valamint
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont)
 1. Az adatok továbbítása

Adatkezelők tájékoztatják az Érintettet, hogy adatait a felajánlással érintett egészségügyi vagy egyéb intézmény, illetőleg magánszemély felé továbbítja, annak érdekében, hogy az Érintett felajánlása teljesülni tudjon. Érintett a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul a az e pont szerinti adattovábbításokhoz.

 1. Az érintett jogai

Az Érintett adatainak kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik, melyet az Adatkezelő részére a fenti elérhetőségeken keresztül megküldött újabb nyilatkozatával az Érintett bármikor visszavonhat. Az Érintett ugyanitt kérheti adatainak helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által végzett adatkezelésről, vagy adatainak más adatkezelőhöz való továbbítását kérheti.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36(1) 391-1400, elektronikus elérhetőség: www.naih.hu), illetőleg a lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.